Dönüş – The Turning

DÖNÜŞ
    
TİM WİNTON’UN AYNI ADLI ESERİNDEN UYARLAMA

FİLMİN KONUSU: Küçük bir kıyı kasabasının sakinleri, sıradan yaşamlarını sarsan olağanüstü anları yaşarken, tereddüt ve pişmanlık hissediyor, bazı ilişkiler ister istemez değişiyor, kararlardan vazgeçiliyor, bazı yaşamlar sonsuza dek yön değiştiriyor…

FİLM HAKKINDA
Marieka Walsh
“T.S. Eliot’un bir şiirinin izinden giderek insanların sadece anılarına dönüp o anı yansıtmakla kalmadan o anıların ötesine geçmeye çabaladım.”

Warwick Thornton
“Hayatımdaki dönüm noktası, dibi gördüğümü anladığım ve tekrar normal bir insan olmanın yolunun dibi gören diğer insanlarla kaynaşmaktan geçtiğini anladığım andı.”

Robert Connolly
“Gittiğim okulun yolunda yan yana bir gölet ve bir bataklık vardı. Bir gün nihayet tüm cesaretimi toplayıp oranın gizemlerini çözmeye karar verdim. Akifer’i okuduğumda, bugün beni ben yapan, yarı yarıya geçmişe gömdüğüm bu hatıraya geri döndüm. Tim’in geçmişi gün yüzüne çıkarırken şimdiyi olabildiğince hikayenin içine yedirmesi beni Akifer’e çeken en büyük etkendi.” Okumaya devam et “Dönüş – The Turning”