Horoz Bayram

HOROZ BAYRAM

SİNOPSİS: İnsanların, bazı durumlarda başladıkları işin ağırlığını önceden kestirmemelerinden, sonuçta bir hayli borca düşmelerinden, bu vaziyetten kurtulmak için kimilerinin karısını, çocuğunu ortada bırakıp kazanç sağlamak için gurbete gitmelerinden orada İstanbul kızlarına uyarak ailelerini unutmalarından, nihayet gurbetin acılarını anlayıp yurda dönmelerinden söz edilir.

Bayram, başladığı işin uğursuzluğuna göre bir hayli borca düşer. Herkese borcu vardır bu işin içinden çıkamaz, herkes borcunu ister. O, İstanbul’a gidip para kazanıp insanların borcunu ödeme niyetindedir ancak karısı Zernişan Hanım buna razı olmaz. Oranın bataklık olduğunu erkeklerin kadınlara takılarak ailesini terk ettiğini söyler.

Çaresiz kalan Bayram fırıldak işler düşünür. Halfeti’de animatör olarak çalışan sihirbaz dostu Recep’e müracaat eder.

Recep Bayram’la önceden kurdukları plana esasen kasabaya gelirler. Kasaba halkını bir yere toplayarak biraz gösteri yaparlar. Bundan sonra bayram büyük bir kutuya saklanır. Kutun ağzı açıldığında önceden oraya koydukları horoz çıkar. Bayram, kutunun altından çıkarak kaçar otobüse biner İstanbul’a gider.

Recep horozu Zernişan Hanıma verir, bir yıl saklamasını söyler bir yıl çalışıp sonunda onun tekrar Bayram’a çevireceğini söyler. Zernişan Hanım da kasaba haklıda bu hikâyeye inanır. Zernişan Hanım bir süre sonra horozu tavukların arasına bırakır ama horoz tavuklarla münasebet girince onu tavuklardan kıskanır.

Bayram istanbul’da Sibel adında bir İstanbullu kadınla tanışır. Onunla bir süre arkadaşlığını ilerletir ve onun evinde kalmaya başlar. Sonunda Sibel’den ve onun ev arkadaşı Rüya’dan zarar görür ve evlerinden kovulur.

Bu arada horozda kasabada komşuların tavuklarına musallat olur ve oda şiddet görür. Bayram bir süre parkta yaşar. Parkta başka bir İstanbul kızına takılır. Sonra o kızın sevgilisi Bayram’a eşsek sudan gelinceye kadar döver. Bayram’ın ayağı incinir. Horozda rahat durmaz onun da ayağı kırılır.

Diğer yandan borçlular Zernişan Hanım’a gelirler. Alacaklılar horozun tekrar Bayram olmayacağına ikna etmeye çalışırlar. Borçlulardan biri Zernişan Hanım’a eğer Şıhmemet’le evlenirse Bayram’ın borcunu sileceğini söyler.

Bayram bir sure hastanede yatar. Sonunda sihirbaz arkadaşına ulaşır. Cebinde para yoktur, aç susuz rezil durumdadır geri dönmek istediğini arkadaşına söyler. Yeniden bir plan kurarlar.

Bir yıl dolmuştur. Recep kasabaya gelir Bayram’ı kutuya koyar bütün insanları toplar. Horozu tekrar Bayram’a çevireceğini ama ona herkesin borçlarından vazgeçmesi gerektiğini, haklarını helal etmelerini söyler. Yoksa Bayram horoz olarak kalacaktır. İnsanlar bunu kabul ederler. Recep horozu kutuya koyar, Bayram kutudan çıkar insanlar onu affederler

GÖSTERİM TARİHİ: 20 NİSAN 2018
DAĞITIM: MC FİLM
YAPIM: VESSA YAPIM
YÖNETMEN: MUSTAFA DİYAR DEMİRSOY
SENARİST: İMMİR MEMMEDLİ (ELCHİN MAMEDOV)
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: EVREN ÖZGÜR
MÜZİK: İNAN TAT
YAPIMCI: ABDULLAH ASLAN
OYUNCULAR
ABDULLAH ASLAN
SAHRA ZEYNİ
HÜSEYİN TAŞ
ZULFİ HAMİT ALTIN
ŞÜKRAN ÇAĞMAN
YUŞA PAREZ